Čarodějnice 2017

Tak jako každý rok, tak i letos se na Pardubickou loděnici slétly čarodejnice. Hranice pro nejmenší byla připravena a pár buřtů pro sportovce taky.